Kazí vám náladu extrémní výkyvy cen elektřiny na trhu? V roce 2022 zažívali někteří lidé krušné chvilky, zejména v rodinách, kde je vysoká spotřeba elektřiny, a kde se poplatky za energie mnohde ztrojnásobily, což přineslo i výrazné problémy v chodu domácností. Stávalo se, že některé domy dokonce přešly na vytápění dřevem v krbových kamnech či krbech s výměníkem, a zcela rezignovali na elektřinu a zemní plyn.

fotovoltaické panely

Ovšem kdo již v té době měl na domě fotovoltaiku, byl téměř bez starostí. Dobře navržené systémy výrazně pomáhají utáhnout vysoký odběr elektřiny a ceny elektrické energie na trhu nemají na chod domácnosti tak významný vliv. Od té doby, kdy vláda provedla regulaci cen elektřiny zastropováním, také vzrostl zájem o fotovoltaiku, protože si řada lidí uvědomila, že o cenách energií nerozhodují oni, ale především vláda a vládní politika, situace ve světě (válečné konflikty apod.) a také zájem trhu o nákup a prodej energií.

Jinými slovy, pokud nemůžete primárně ovlivnit ceny energií, a máte naopak možnost ovlivnit energetickou náročnost vlastní rodiny, měli byste to provést. Můžete buď dramaticky snížit spotřebu energie (ale ne vždy je to tak jednoduché), anebo můžete investovat do rozumného zařízení, a tím je fotovoltaika v Brně Joyce energie.

montáž fotovoltaiky

V první řadě je třeba provést důkladnou rozvahu, to znamená uskutečnit schůzku se zástupcem firmy, která fotovoltaiku instaluje, a nechat si propočítat, zda se vám zařízení vyplatí. To znamená, musíte zjistit, jaká bude životnost zařízení a návratnost investic, v souladu s vaší spotřebou elektřiny. Fotovoltaika se většinou vyplácí od spotřeby dva a půl megawatthodiny za rok, což je přibližně 7 kWh na den. Velkou výhodou těchto zařízení je, že lze získat státní dotaci, a že ceny fotovoltaiky jsou dnes již na takové úrovni, že jsou mnohem lépe dostupné, než tomu bylo před dvaceti, třiceti lety.

Profile Picture for